מקצוע מידע על מקצוע : הנדסת אמינות - 096121

096121 - הנדסת אמינות
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094423 מבוא לסטטיסטיקה       מקצועות קדם


הנושאים: מושגים והגדרות של הנדסת אמינות, אמינות בשלבים שונים של מחזור חיי מוצר: רעיון, פיתוח, ייצור, תחזוקה והתיישנות. אמינות פריטים ומערכות, דינמיקת אמינות, מודלים סטטיים של אמינות ומושגי עומס וחוזק, מודלים סטטיים-דינאמיים משולבים של אמינות, הדמיית תהליכים משפיעי אמינות ושרשראות מרקוב, ניתוח אמינות בעזרת עץ-תקלות, בדיקות לאמינות מואצות ומודלים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002 wiley p. o'connor practical reliability engineering
1977 wiley dapur and lamberson reliability in engineering design

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:15:45