מקצוע מידע על מקצוע : הנדסת איכות - 096120 (Current)

096120 - הנדסת איכות
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094423 מבוא לסטטיסטיקה       מקצועות קדם
 
  014917 עקרונות הנדסת איכות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094445 בקרת איכות סטטיסטית      
  095411 עקרונות הנדסת איכות      


אבטחת איכות ומערכות תומכות: נהלים, תקנים מדריכים, מערכות מידע, דירוג ספקים, אמינות ואחזקתיות, ייחוס פונקציות האיכות ( qfd ), אמינות ואיכות בתיכנון ובבקרת תצורה, חריגות, טעויות אנוש נפוצות וטיפולן, מטרולוגיה, מבחני סביבה ומבחני קבלה, כלכלת האיכות, דוגמאות ואירועים.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 21.02.2022 א
  ג 15.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-12:30 ג ד"ר נוה איתן הרצאה 10 11
    08:30-09:30 ג גורפינקל אירינה תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1989 prentice-hall, uk m.s. phadke quality engineering using robust design
1989 marcel dekker victor e. kane defect prevention

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:06:35