מקצוע מידע על מקצוע : מדידות כבסיס לאיכות - 096119

096119 - מדידות כבסיס לאיכות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094423 מבוא לסטטיסטיקה       מקצועות קדם


מאפיינים הסתברותיים של מדידות, דגימה, אי-וודאות וניהול אי-וודאות, מדידות תעשייתיות, מערכות מדידה ומודלים, מודלים דינמיים של בקרת התפלגויות שגיאות, מידע ואנטרופיה במדידות, גישה הסתברותית לאופטימיזצית מדידות, מדידות כתהליך ייצור מידע, כיול ואופטימיזציה, גישת טגוצ'י למדידות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2004 hodder arnold d. hand measurement theory and practice
2004 asq pr j. bucher the metrology handbook

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:11:13