מקצוע מידע על מקצוע : ניהול כולל של איכות ופיריון - 096110

096110 - ניהול כולל של איכות ופיריון
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    3   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094142 תפעול מער' ייצור ושרות       מקצועות קדם
  095605 מבוא לפסיכולוגיה     או
  096410 אבטחת איכות סטטיסטית     או


המקצוע יציג ויתרגל את הסטודנט בגישות ניהול חדשות, המיושמות כיום ברוב המפעלים הגדולים בעולם המערבי.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1986 wiley j.m. groocock the chain of ouality
1984 pergamon n. sasaki the japanese approach to product quality

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 17:41:08