מקצוע מידע על מקצוע : מערכות חלל מבוזרות - 088900

088900 - מערכות חלל מבוזרות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
9       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

מכניקת מסלולים קפלריאנית.הפרעות.הבעיה הכללית של תנועה יחסית.תמרונים לשמירת מסלול. טיסת מבנה לינארית. תנועה יחסית מסדר גבוה. ניסוח תנועה יחסית על-ידי אלמנטי מסלול. מידול קנוני של תנועה יחסית. טיסת מבנה תחת הפרעות. בקרה לא-לינארית של תצורות לווינים. אלגוריתמים לשמירת מבנה מבוזרת וריכוזית. הנעה חשמלית. שימושים בהדמיה וחישה מרחוק.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2043722 1987 aiaa education series r.h. battin introduction to mathematics and methods of astrodynamics
0218519 1971 mcgraw-hill a. d. vallado fundamentals of astrodynamics and applications
2209746 2002 addison-wesley h. goldstein , c. poole and j. safko classical mechanics

נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 15:48:45