מקצוע מידע על מקצוע : בחינה והערכה של מערכות - 088797

088797 - בחינה והערכה של מערכות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

בחינה והערכה כמדידה הסדורה של ביצועי מערכת וההערכה האוביקטיבית כחלק מתהליך הפחתת סיכונים כדי להוכיח, להדגים או להעריך את היכולת של מערכות קיימות, מוצעות, חדשות או משודרגות ומותאמות לספק את דרישות המפרט ואת דרישות התפעול ויעדיהם.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1996 wiley and sons m.t. reyndds test end evaluation of complex systems
2005 wiley and sons p. d.r. o'connor test and engineering: a concise guide to cost- effective desin development and manufacture

נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 16:04:45