מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט סיום בהנדסת מערכות - 088796

088796 - פרויקט סיום בהנדסת מערכות
נקודות
זיכוי
6.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  12       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

ביצוע פרויקט סיום למסלול me בהנדסת מערכות. הפרויקט כולל עבודת צוות להנדסת מערכת של המוצר ולימוד החומר הדרוש לביצועו.


נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 15:55:22