מקצוע מידע על מקצוע : בקרה למהנדסי מערכות - 088795

088795 - בקרה למהנדסי מערכות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

עקרונות תורת הבקרה הקלאסית, תכנונים במישור הזמן ובמישור התדר. מבוא לבקרה ספרתית. תכנונים במרחב המצב, משערך לונברגר ומשפט ההפרדה. תהליכים אקראיים, תגובת מערכת לינארית לאותות אקראיים, מסנן קלמן.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2148361 1994 addison-wesley g. franklin, j. powell, a. emami-naeini ."feedback control of dynamic systems"
98652 1974 mit press .gelb, a applied optimal estimation

נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 15:47:05