מקצוע מידע על מקצוע : יסודות בהנדסת מערכות - 088794

088794 - יסודות בהנדסת מערכות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

מבוא להנדסת מערכת, כלי יסוד בהנדסת מערכות. מידול וסימולצית מונטה-קרלו של מערכות. הנדסת מערכת במחזור חיי מוצר. הנדסות תומכות: אמינות ותחזוקתיות.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
6054912 1998 prentice-hall b. blanchard , w. fabrycky .systems engineering and analysis, 3rd ed
6157912 1995 nasa nasa nasa systems engineering handbook sp

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:15:23