מקצוע מידע על מקצוע : אופטימיזציית מסלולים ותכנות דינמי - 088770

088770 - אופטימיזציית מסלולים ותכנות דינמי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

עקרון האופטימליות של בלמן. תכנות דינמי. משוואת ריקאטי. מערכות מספר מצבים סופי והמסלול הקצר. גרף מכוון ובלתי מכוון. בעיית הסוכן הנוסע. בעיית הציוות. שיטות תיקון התווית כולל אלגוריתמי דייקסטרה ובלמן-פורד. אלגוריתמי *a וסיעוף וחסם. אלגוריתם חיפוש שלם. בעיות רב קריטריוניות. אופטימליות פרטו. יישומים לבעיות ציוות משימות והנחייה אויריות.

תוצאות למידה
לאחר סיום הקורס הסטודנטים יוכלו:
1. לנסח בעיית בקרה אופטימלית בהינתן מטרת הבקרה ומשוואות התנועה של המערכת.
2. להתמיר משוואות תנועה רציפות בזמן של מערכת למשוואות בדידות בעזרת משוואת הפרש.
3. להתמיר בעיית אופטימיזציה בדידה עם מספר מצבים סופי לבעיית המסלול הקצר ביותר בגרף.
4. לנסח בעיות אופטימיזציה, כולל בעיות משימה, כבעיות המסלול הקצר ביותר בגרף.
5. לפתור בעיות בקרה אופטימלית דטרמיניסטית וסטוכסטית בזמן בדיד בעזרת תכנות דינמי.
6. לפתור בעיות המסלול הקצר ביותר בגרף בעזרת שיטות תיקון התווית כדוגמת אלגוריתם דייקסטרה.
7. ליישם גישות תכנות דינמי ושיטות חיפוש המסלול הקצר ביותר בבעיות אופטימיזציה של כלים אוויריים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2005 athena scientific d. bertsekas dynamic programming and optimal control vol. 1
2006 cambridge university press s. m. lavalle planning alogorithms

נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 14:49:12