מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנחית טילים - 088759

088759 - נושאים מתקדמים בהנחית טילים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  084738 תורת הבקרה       מקצועות קדם


חזרה על ניווט יחסי, חישוב מרחקי החטאה בשיטת המערכת הצמודה, תמרוני התחמקות מטילים מתבייתים. אופטימיזיה של חוקי הנחיה לטילים מתבייתים. פיתוח חוקי הנחיה מתקדמים על פי תורת המשחקים הדיפרנציאליים.

תוצאות למידה
עם סיום הקורס הסטודנטים יוכלו:
1. ליישם חוקי הנחייה בתרחישים מישוריים ומרחביים.
2. לנתח את ביצועי מרחק ההחטאה של חוקי הנחייה ליניאריים בעזרת גישת המערכת הצמודה.
3. לפתח חוקי הנחייה אופטימליים ליניאריים.
4. לפתח חוקי הנחייה ליניאריים ריבועיים או עם בקרים חסומים.
5. לסנתז חוקי התמחקות אופטימליים מטילים מונחים בעזרת בקרה אופטימלית ושיטת המערכת הצמודה.
6. להוריד סדר שלל בעיית הנחייה ליניארית בעזרת התמרת terminal projection.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:31:33