מקצוע מידע על מקצוע : בקרה אופטימלית במערכות תעופתיות 2 - 088752

088752 - בקרה אופטימלית במערכות תעופתיות 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

בקרה אופטימלית של מערכות לינאריות עם בקר חסום, תכונות סט ההגעה, בעיות מינימום זמן. פיתוח עקרון המינימום בשיטה הגיאומטרית, בקרה סינגולרית, תנאים הכרחיים ותנאים מספיקים לאופטימליות. הפרות סינגולריות. מסלולים אופטימליים של טילים ורקטות. מסלולים אופטימליים של מטוסים.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:18:40