מקצוע מידע על מקצוע : נוש. נב. בה. אוירונוטיקה וחלל 2 - 088542

088542 - נוש. נב. בה. אוירונוטיקה וחלל 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס ייקבע ע"י המורה באישור הועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. סילבוס מפורט יוגש לאישור ביה"ס כתנאי לפתיחת הקורס בכל סמסטר.


נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 15:17:09