מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בהנדסת אוירונוטיקה וחלל 2 - 088541

088541 - נושאים נבחרים בהנדסת אוירונוטיקה וחלל 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס ייקבע ע"י המורה באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. סילבוס מפורט יוגש לאישור ביה"ס כתנאי לפתיחת הקורס בכל סמסטר.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:44:14