מקצוע מידע על מקצוע : מכניקת חומרים מרוכבים לא לינאריים - 088536

088536 - מכניקת חומרים מרוכבים לא לינאריים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

יסודות של מכניקה של מוצקים, קינמטיקה של עיוותים סופיים, חוקים קונסטיטוטיביים והיפראלסטיות, מיקרו-מכניקה של רקמות ביולוגיות ומטא-חומרים, וסקואלסטיות, אי יציבות, התפשטות גלים בחומרים מרוכבים, בעיות רב פיזיקליות מוצמדות בחומרים מרוכבים לא לינאריים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לשלוט באנליזה טנזורית.
2. ליישם באופן נכון תאוריות גמישות עיוותים סופיים במידול חומרים.
3. לקרוא ולהבין פרסומים מדעיים מתקדמים על מודלי עיוות סופי של חומרים.
4. ליישם ולהעריך מדדי מאמצים, עיבורים ועיוותים שונים.
5. למדל ולחזות התנהגות של חיומרים סינתטיים, פולימריים ומרוכבים.
6. לשפר את יכולת ההצגה המדעית שלהם.
7. להעריך את התגובה המכנית והיציבות של חומרים לא ליניאריים הטרוגניים.
8. להכיר את תופעת התפתחות הגלים האקוסטיים/אלסטיים בחומרים לא ליניאריים.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2000   gerhard a. holzapfel nonlinear solid mechanics: a continuum approach for engineering
  1997 dover civil and mechanical engineering ray. w. ogden non-linear elastic deformations for engineering

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 17:43:06