מקצוע מידע על מקצוע : בעיות שפה והתחלה בשיטת אלמנט סופי - 088504

088504 - בעיות שפה והתחלה בשיטת אלמנט סופי
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

אלמנטים סופיים, עבור בעיות תלויות בזמן (פרבוליות והיפרבוליות). מודלים באנליזה של מעבר חום ואלסטודינמיקה. סמי-דיסקריטיזציה ואלמנטים סופיים בזמן. אלמנטים סופיים עבור בעיות לא-לינאריות במכניקת הרצף, מעבר חום וזרימה. משפטים אנרגטיים והתכנסות. שגיאות חישוביות. בעיות דיוק ויציבות. שיטות מעורבות, שיטות היברידיות ושיטות קנס. שיטת אלמנט השפה.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:43:18