מקצוע מידע על מקצוע : הנעה בהודף במצב ג"ל - 088477

088477 - הנעה בהודף במצב ג'ל
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

רקע היסטורי. השוואה עם הודפים מוצקים ונוזליים. הערכת ביצועים. אפיון ראולוגי. הכנה, מקרישים ותאימות רכיבים. זרימה של זורמים shear-thinning מסוג חוק חזקה בצינורות ובמזרקים, האפקט התיקסוטרופי. ריסוס זורמים לא ניוטוניים. הצתה ובעירה של טיפות דלק במצב ג'ל ללא ועם מתכות. בעירת דלקים במצב ג'ל במנועים רקטיים ובמנועי מגח סילון.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1994 willey-vch,inc., new york c.w. macosko rheology
1987 john willley and sons, inc., new york r.b. bird,r.c. armstrong and o. hassager r.b. bird,r.c. armstrong and o. hassager "dynamics of polymeric liquids - vol. 1 fluid mechanics
1996 academic press san diego i. glassman combustion

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:13:15