מקצוע מידע על מקצוע : הנעה רקטית וסילונית 2 - 088422

088422 - הנעה רקטית וסילונית 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

מנועי כלאיים. הנעה יונית. הנעה גרעינית. מנועי על-מגח. תכנון כונסי אויר על קוליים. מגמות בפתוח מנועי סילון.מנועים אזרחים לטווחים ארוכים,בינוניים וקצרים.מנועים צבאיים הרכיבים: המניפה, המדחס, תא השרפה. הטורבינה והנחיר. בעיות תחזוקה. בעיות זיהום. תחזית עתידית.


נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 16:52:53