מקצוע מידע על מקצוע : הנעה רקטית וסילונית 1 - 088421

088421 - הנעה רקטית וסילונית 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הבצועים של מנועים רקטיים כימיים. הודפים מוצקים: תכונות, ייצור, סכונים, מנגנון הבעירה, הדלקה וכבוי, חזוי הביצועים. רקטות נוזליות: מנגנון הבעירה, חזוי הבצועים, יציבות וקומפטיביליות. מנועים חדשים. פקוח על גודל וקטור הדחף וכוונו. שמושים של הנעה כימית למחקר החלל. שיטות נסיוניות.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 13:15:01