מקצוע מידע על מקצוע : דינמיקה ושריפה של תרסיסי דלק - 088413

088413 - דינמיקה ושריפה של תרסיסי דלק
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

אי יציבות של זרימה והתפרקותה לתרסיס. אינטראקציה של זרימה ותרסיס. אידוי ושריפה של טיפה בודדת. משוואות שימור המרכיבים ומשוואת האנרגיה. פילוג גדלים של טיפיות תרסיס כפונקציה של זמן ומרחק בתהליכי אידוי ושריפה. מודלים מתמטיים בשיטות דיסקרטיות, סטטיסטיות, בשיטת רצף ובשיטת חתכים.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:27:20