מקצוע מידע על מקצוע : תורת הכנף - 088318

088318 - תורת הכנף
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

משפטי יסוד. חתכי כנף: כנפי ז'וקובסקי, יניקת שפכת התקפה. היפוך זונגן, כנף בתנועה לא אחידה, פונקציות תגובה, גרר ודחף, כנף בזרימה מנותקת, כנפיים חדירות, אפקט קרקע. כנפיים סופיות, ניסוח אינטגרלי, תורות אסימפטויות, גרר מושרה, משפטי מונק, משוואת פוקה, כנפי דלטה.

תוצאות למידה
בסיום הקורסים הסטודנט ידע:
1. יסודות של אוירודינמיקה קלאסית.
2. גישות האסימפטויות באוירודינמיקה.


נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 16:14:36