מקצוע מידע על מקצוע : אוירודינמיקה 1 - 088311

088311 - אוירודינמיקה 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

משוואות השימור זרימה פוטנציאלית. זרימה רוטציונית. משפט קרוקו. ההפרעות הקטנות, לינאריזציה של משוואות השימור. זרימות קוניות. שיטת הקרקטריסטיקות. חוקי הדמיות לזרימות תת קוליות, עבר קוליות, על-קוליות ושגיא-קוליות. זרימה ניוטונית עם התיקון של בוזמן. זרימה שגיא קולית סביב יתדות וקונוסים. שיטות הדמיות לפתרון בעיות בזרימה דחיסה.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:51:48