מקצוע מידע על מקצוע : אוירואלסטיות 2 - 088242

088242 - אוירואלסטיות 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קביעת התכונות הדינמיות של מטוס עם כוחות אוירודינמיים בלתי סטציונריים. פרפור - אנליזה ושיטות למניעת פרפור. אוירודינמיקה לא סטציונרית.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 13:02:26