מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בהנדסת מערכות - 088233

088233 - נושאים נבחרים בהנדסת מערכות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

סילבוס מפורט יקבע ע"י המורה והועדה ללימודי מוסמכים לפני הסמסטר בו ינתן הקורס. סילבוס מפורט יוגש לאישור ביה"ס כתנאי לפתיחת הקורס בכל סמסטר. סמסטר ב' תשע"טט: אסטרטגיות ניהול מו"פ בגופים עתידי ידע.


נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 15:26:02