מקצוע מידע על מקצוע : בטיחות מערכות - 088230

088230 - בטיחות מערכות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים: תכנית בטיחות בסיסית למערכת. מתודולוגיות וטכניקות לניתוח הבטיחות. ניהול בטיחות בתהליכים. בטיחות תוכנה ותוכנה לבטיחות. שיטות של לוגיקה עמומה בניתוח מערכות לבטיחות. ניתוח סיכונים הסתברותי. יחסי הגומלין וההשלמה בין בטיחות, אמינות ולהבטחת איכות. גישות חדשות לבטיחות. מעמדו המשפטי של ראש פרויקט בהקשר בטיחות. מערכות שכשלו. הגורם האנושי בבטיחות המערכת בכל מחזור החיים. שילוב הנדסת הבטיחות בהנדסת המערכת.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 taylor and francis. new york n. j. bahr system safety engineering and risk assesment
1997 the system safety society. albuquerque, new mexico r. a. stephans and w.w. talse )eds.( system safety analysis handbook

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:31:01