מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בהנדסת אוירונוטיקה וחלל 2 - 088222

088222 - סמינר בהנדסת אוירונוטיקה וחלל 2
נקודות
זיכוי
0.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  1       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

השתתפות בסמינרים שבועיים בהם ניתנות הרצאות של חוקרים ומהנדסים בתחומים השונים של הנדסת אוירונוטיקה וחלל.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להרחיב את אופקיו בזכות החשיפה לנושאים רבים ומגוונים בהנדסת אוירונוטיקה וחלל המוצגים ע"י אנשי תעשייה ואקדמיה בארץ ובעולם.
2. להכיר את נושאי המחקר עכשוויים בדיסציפלינות השונות של הנדסת אוירונוטיקה וחלל.
3. לפתור בעיות פתוחות שעומדות כיום בפני חוקרים ומהנדסים בהנדסת אוירונוטיקה וחלל.
4. להכיר בחשיבות של הצגה נכונה של תוצאות מחקר, ולקבל מושג על האופן שבו יש לתת הרצאה אפקטיבית.
5. לרכוש רעיונות חדשים שיעזרו במחקר לקראת תואר גבוה.
6. לדעת כיצד להפיק תועלת ועניין מהרצאה גם בנושאים שאינם קרובים לתחומי מחקרם.


נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 16:16:18