מקצוע מידע על מקצוע : אנליזת הנחיית טילים - 088211

088211 - אנליזת הנחיית טילים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.

סקירה של חוקי הנחייה קלאסיים. אופטימיזציה של חוקי הנחיה בעזרת אי שיוויון קושי-שוורץ. מדדי ביצועים. גישת המערכת הצמודה לניתוח דטרמיניסטי וסטוכסטי. אנליזת קווראינס וחוג ההנחיה. חסמים מובטחים על ביצועי חוג ההנחיה ע"י הגדרת הכניסות הגרועות ביותר. התחמקות מיטבית מטילים. השפעת רוויות על ביצועי ההנחיה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט ידע:
1. לבנות מודל ליניארי של חוג ההנחייה, כולל הפרעות חיצוניות כגון תמרון מטרה, רעשי מדידה שונים והפרעות שונות, דטרמיניסטיות וסטוכסטיות.
2. לבנות סימולציה לחישוב ביצועי חוג ההנחייה תחת הפרעות.
3. לבצע אנליזה של תקציב השגיאות בחוג ההנחייה בעזרת מודל/סימולציית המערכת הצמודה.
4. לבצע אנליזה של אי הוודאות במידול ולחשב את החסמים המובטחים על ביצועי חוג ההנחייה.
5. להעריך את השפעת הרוויות בחוג ההנחייה על ביצועי הביות.
6. לפתח חוקי רדיפה בסיסיים בעזרת אי שיוויון קושי-שוורץ.


נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 14:51:03