מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לתורת המערכות המלאכותיות - 088200

088200 - מבוא לתורת המערכות המלאכותיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הנושאים: סיווג, תיאור, מבנה ותכונות של מערכות מלאכותיות. טקסונומיה של מערכות. מסלולי התפתחות מערכות היררכיות כמעט פריקות. דינמיקה של התפתחות מערכות. התפתחות רשתות, קשרים מועדפים וצמתי מפתח. שיקולים לבחירת ארכיטקטורה. משמעויות ארגוניות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1969 the m.i.t. press h.a. simon h.a. simon the sciences of artificial intelligence
2003 oxford university press s.n. dorogovtsev j.e.f. mendes evolution ot networks
2002 perseus publishing a-l barabasi linked

נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 15:44:11