מקצוע מידע על מקצוע : מתמטיקה שימושית בהנדסה אוירונוטית 2 - 088104

088104 - מתמטיקה שימושית בהנדסה אוירונוטית 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  036002 שיטות אנליטיות בהנדסת מכונות 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף


שיטות פרטורבציה רגולריות, דוגמאות בעזרת בעיות שפה, התחלה ובעיות ערכים עצמיים, טורים אסימפטוטיים, התכנסות והתבדרות, חוסר אחידות, שיטות פרטורבציה סינגולריות, שכבות גבול, matched asymptotic expansions, השיטה הקוואזי-סטטית, אוסצילציות מהירות שיטת wkb, דוגמאות שונות בהנדסה אוירונוטית. תורת הואריאציות, הואריאציה הראשונה והשניה, משוואות אוילר-לגרנז', אילוצים, עקרונות ואריאציוניים במכניקה, שיטות מקורבות, אלמנטים סופיים, בעיות ערכים עצמיים ויחס rayleigh, עקרון ה-minmax.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:38:05