מקצוע מידע על מקצוע : מתמטיקה שמושית בהנדסה אוירונוטית 1 - 088103

088103 - מתמטיקה שמושית בהנדסה אוירונוטית 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  036001 שיטות אנליטיות בהנדסת מכונות 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף


בעיות תנאי התחלה ושפה במשוואות דיפרנציאליות רגילות - פונקציות גרין, מיון משוואות דיפרנציאליות חלקיות מסדר 2, הפרדת משתנים, משוואות החום לפלס והגלים, בעיות לא הומוגניות, בעית sturm-liouville, התמרות אינטגרליות, פונקציות גרין במשוואות דיפרנציאליות חלקיות, מבוא לשיטות אסימפטוטיות.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:28:10