מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בהנדסת אויר-חלל 2 - 087542

087542 - נושאים נבחרים בהנדסת אויר-חלל 2
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס ייקבע ע"י המורה באישור הועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:52:34