מקצוע מידע על מקצוע : חישה של כדה"א מהחלל - 086925

086925 - חישה של כדה"א מהחלל
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084913 יסודות הנדסת חלל       מקצועות קדם


עקרונות כלליים של חישה מרחוק, סנסורים ומערכות תצפית על כדה"א (ממשלתיים ופרטיים), משימות מפתח של חישת כדה"א, מכשור אופטי חללי (רזולוציה גבוהה, רב-ספקטרלית, היפר-ספקטרלית, מכם לייזר), מכשור אלקטרומגנטי פסיבי, מכשור אלקטרומגנטי אקטיבי (מד גובה מכמי, סקאטומטר, מכם מפתח סינטתי, rednuos), מכשור נוסף (כבידה, מגנטי), יישומי חישה מרחוק.

תוצאות למידה
מטרת הקורס הנה להקנות לסטודנטים את הכלים להבין ולתכנן מערכות חישה מרחוק עבור תצפית על כדה"א למטרות ניטור סביבתי, יישומים חברתיים, בטחון, מדע ואחרות וכן לשם תצפיות בתחום הרפואי והתעשייתי. שיטות אופטיות וגלי מיקרו לתצפית שהנם השיטות המרכזיות בהן נעשה שימוש לתצפית על כדה"א, יהיו במרכז הקורס. יידונו סוגים שונים של מערכות תצפית מרחוק (מהחלל, מהאוויר או נישא ע"י אדם) והשימוש בהן.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2006 wiley c. elachi and j. van zyl introduction to the physics and techniques of remote sensing
חובה 1985 academic press h.s. chen space remote sensing systems, an introduction
חובה 1982 addison wesley f. ulaby, r.k. moore, and a.k. fung microwave remote sensing

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 13:14:18