מקצוע מידע על מקצוע : יסודות הנדסת פלסמת אוירו-חלל - 086924

086924 - יסודות הנדסת פלסמת אוירו-חלל
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084213 תרמודינמיקה   (   מקצועות קדם
) 114054 פיסיקה 3 ו -    


פיסיקה והנדסה של פלסמות ופריקות חשמליות. אנליזה של סוגי פריקות חשמליות, פריקה חשמלית מסוג glow, קשת חשמלית ופלסמה אטמוספרית. שיטת סימולציה של פלסמה חלקיק-בתא. שימושים בהנעה חשמלית ומפעילי פלסמה. שיטות מדידה של פלסמות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1.להבין תהליכים יסודיים בפלסמה ופריקות חשמליות.
2. לבחון פרמטרים חשובים בפריקות חשמליות בשימושי אוירו-חלל.
3. ליישם מידול נומרי של פריקות חשמליות פשוטות באמצעות שיטת חלקיק-בתא.
4. לגלות הבנה בשיטות דיאגנוסטיקה של הפלסמה.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2011 crc press a. fridman and l.a. kennedy plasma physics and engineering
  2004 crc press c.k. birdsall and a.b. langdon plasma physics via computer simulation
  1991 springer y.p. raizer gas discharge physics
  1995 crc press r.j. goldston and p.h. rutherford introduction to plasma physics
  2008 wiley d.n. goebel and i. katz fundamentals of electric propulsion: ion and hall thrusters
  2004 crc press k.h. becker, u. kogelschatz, k.h. k.h. becker, u. kogelschatz, k.h. non-equilibrium air plasmas at atmospheric pressure

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 13:09:05