מקצוע מידע על מקצוע : אסטרודינמיקה - 086923 (Current)

086923 - אסטרודינמיקה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084913 יסודות הנדסת חלל       מקצועות קדם


מערכות צירים. זמן ותאריך. מכניקה קפלריאנית. משוואות לגארנז'. משוואות גאוס. הסוגריים של לגראנז' ופואסון. המשפט הבסיסי של המיצוע. בקירות ובקרת משוב של מעברי מסלול רציפים. הפרעות כבידה מסדר גבוה. מסלולי הילה. מעברים מכדור הארץ למסלולי הילה. מכניקה אנליטית ויישומיה בחלל. משוואות אוילר-לגראנז' והמילטון. יישומים למכניקת מסלולים ודינמיקה של לווין קשיח.


הערות
הקורס ילמד באנגלית.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 13.02.2023 א
  ד 15.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
241 ה.אויר 17:30-20:30 ג ד"ר מרטינושי ולדימיר הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001 microcosm press david a. vallado fundamentals of astrodynamics and applications
2003 aiaa schaub, h., junkins, j.l. analytical mechanics of space systems

נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 16:25:21