מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בהנדסת חלל 1 - 086921

086921 - נושאים נבחרים בהנדסת חלל 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס ייקבע ע"י המורה באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 16:58:09