מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למערכות מבנים "נבונים" - 086901

086901 - מבוא למערכות מבנים "נבונים"
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084225 דינמיקה   (   מקצועות קדם
) 084512 אנליזה ויישומי מחשב במבנים אוירו. ו -    
  084225 דינמיקה   ( או
) 084515 מבוא לתורת האלסטיות ו -    


חומרים "נבונים", מבנים "נבונים", ריסון אקטיבי ופסיבי, אפקטים פיאזואלקטריים, חומרים בעלי זיכרון, נוזלים אלקטרו-ראולוגיים, תורת הליווח הקלאסית של חומרים מרוכבים, תורות מסדר גבוה יותר, מבנה אנאיזוטרופי בעל שכבות פיאזואלטריות משואות תנועה של קורות, מפעילים וחיישנים, מודל דינמי בקרה מפולגת להקטנת רמת תנודות, יישומים מעבדתיים.
ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
    j. of intelligent material systems and structures
    smart maferials and structures

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:33:12