מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בהנדסת אויר-חלל 2 - 086822

086822 - נושאים נבחרים בהנדסת אויר-חלל 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יוגש על ידי המרצה לאישור ועדת תוכניות לימודים, לפני תחילת הסמסטר.


נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 15:59:10