מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בהנדסת אוירונוטיקה וחלל 1 - 086821 (Current)

086821 - נושאים נבחרים בהנדסת אוירונוטיקה וחלל 1
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הקורס יוצג ע"י אורחים בפקולטה בשטחי התמחותם. נושאי הקורס ומועדו יפורסמו בהתאם לצורך ולזמינות המרצה המתאים.


הערות
הקורס ילמד בשפה האנגלית
נושאים נבחרים בהנדסת פלסמה


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  ה.אויר 11:30-14:30 ב   הרצאה 10 10

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:26:29