מקצוע מידע על מקצוע : שיטות בדמיות והערכה - 086802

086802 - שיטות בדמיות והערכה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  084314 זרימה צמיגה ומעבר חום       מקצועות קדם


הרעיון של ממדים, עצמאות ממדית, פונקציות של ממד, הומוגניות ממדית, משפט - ip, דמיות גיאומטרית, תורת הדמיות הכללית,דמיות עצמית, גבולות של דמיות עצמית, דמיות עצמית חלקית (דמיות עצמית מן הסוג השני), טורבולנציה ודמיות זרימה דחיסה ודמיות, זרימות גיאופיסיות, אסטרופיסיקאליות ודמיות, בעיות פרמי, מודלי קפיץ. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: להגדיר את האברים הבלתי ממדים הרלוונטיים לבעיה
לקבוע מתי צפויים פתרונות דמיות מלאים או חלקיים
לבצע דמיות שלמה וחלקית בכדי להשיג הבנה פיסיקלית של פתרון הבעיה
לבצע הערכה של 'fermi'
להשתמש במודלי קפיץ לייצוג מגוון רחב של מערכות פיסיקליות מורכבות
לזהות וליישם טכניקות הערכה בבעיה פיסיקלית בעלת עניין מחקרי עכשוי




ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
809170200 1987 gordon and breach g. i. barenblatt dimentional analysis
4937622000 2003 cambridge university press g. i. barenblatt scaling

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:22:18