מקצוע מידע על מקצוע : יסודות הזרימה השגיא-קולית - 086800 (Current)

086800 - יסודות הזרימה השגיא-קולית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084312 זרימה דחיסה, כונסים ונחירים   (   מקצועות קדם
) 084314 זרימה צמיגה ומעבר חום ו -    


הקדמה. זרימה שגיא קולית בלתי צמיגה, משואות גלי הלם ומניפות התפשטות, חישוב כוחות אוירודינמיים בשיטות מקורבות, חוקי דמיות. זרימה שגיא-קולית צמיגה, משואות שכבת הגבול, מעבר שגיא קולי, חמום אוירודינמי, אינטראקציות צמיגיות. מבוא לזרימה חמה, זרימה בשווי משקל, קפואה, ללא שווי משקל.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  ה.אויר 09:30-12:30 ד ברבי משה הרצאה 10 10


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2511641000 1989 mcgraw hill john d. anderson jr. hypersonic and high temperature gas dynamics

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:07:01