מקצוע מידע על מקצוע : יסודות בתורת השערוך - 086777

086777 - יסודות בתורת השערוך
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
9       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  086733 תהליכים אקראיים במערכות אויר-חלל       מקצועות קדם
 
  088757 שיטות לזהוי מערכות ושערוך פרמטרים       מקצועות מכילים


מושגי יסוד. תהליכים אקראיים (חזרה). משערכי ריבועים פחותים ( wls ), עקרון הניצבות. תכונות סטטיסטיות והתכנסות משערכים. חסמי קרמר-ראו לפרמטרים דטרמיניסטיים ואקראיים. משערכי פרמטרים: blue, סבירות מירבית ( ml ), הסתברות מאוחרת מירבית ( map ), מינימום שגיאה ריבועית ממוצעת ( mmse ). מסנן קלמן. מסנן קלמן מורחב. שימוש במסנן קלמן מורחב לשערוך פרמטרים סטציונאריים ומשתנים בזמן. דוגמאות לשערוך ולזהוי במערכות אויר-חלל.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1979 prentice-hall j.m.mendel lessons in digital estimation

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 16:33:01