מקצוע מידע על מקצוע : ניווט וחישת עולם אוטונומיים - 086762

086762 - ניווט וחישת עולם אוטונומיים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044202 אותות אקראיים       מקצועות קדם
  086733 תהליכים אקראיים במערכות אויר-חלל     או
  234247 אלגוריתמים 1     או


הסקה הסתברותית, תכנון במרחב הסתברותי, פונקציות מחיר(information theoretic costs), גישות מבוססות תכנון במרחב הסתברותי עבור ניווט אוטונומי, לוקליזציה ומיפוי אקטיבי (active slam), תהליכים גאוסיים, הקשר בין תכנון במרחב הסתברותי ולמידה מחיזוקים.

תוצאות למידה
בעברית
הסטודנט ירכוש הבנה בסיסית של כלים מתמטיים וגישות לפתרון בעיות של תכנון תחת אי ודאות (תכנון במרחב הסתברותי) בהקשר של מערכות רובוטיות ניידות ובפרט ניווט אוטונומי וחישת עולם אוטונומיים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2015 mit press mykel j. kochenderfer decision making under uncertainty: theory and application
2017 mit press, cambridge, ma r. sutton and a. barto reinforcement learning: an introduction
2005 mit press thrun, sebastian, wolfram burgard, and thrun, sebastian, wolfram burgard, and probabilistic robotics

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:44:36