מקצוע מידע על מקצוע : ניווט נעזר ראיה ממוחשבת - 086761 (Current)

086761 - ניווט נעזר ראיה ממוחשבת
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044202 אותות אקראיים       מקצועות קדם
  086733 תהליכים אקראיים במערכות אויר-חלל     או
  234247 אלגוריתמים 1     או


ניווט אינרציאלי, היתוך מידע הסתברותי ממגוון חיישנים, ניווט מבוסס ראייה ממוחשבת ( van ), לוקליזציה ומיפוי ( slam ), סיכום מדידות imu ( imu pre-integration ), אופטימיזציית bundle adjustment תוך שימוש במדידים אינרציאליים ותמונות, ניווט ו-slam מרובה פלטפורמות, שיערוך מצב אקטיבי ותכנון תנועה במרחב הסתברותי ( belief space planning ).

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט ידע:
1. לפתח ולממש אלגוריתמים בניווט מבוסס ראייה ממוחשבת ו- slam
2. לפתח ולממש גישות הסתברותיות להיתוך מידע, ניווט מבוסס ראייה ממוחשבת ו- slam בבעיות מרובות פלטפורמה.
3. לממש ולפתור אופטימיזציית bundle adjustment תוך שימוש בתמונות אמיתיות.
4. לפתח אלגוריתמים לתכנון במרחב הסתברותי. ( belief space planning )


הערות
הקורס ילמד באנגלית.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 07.02.2023 א

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
283 דיוויס 14:30-17:30 ד פרופ'ח אינדלמן ואדים הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2003 cambridge university press r. hartley and a. zisserman multiple view geometry in computer vision
2008 new york: mcgraw hill j. farrell aided navigation: gps with high rate sensors
2005 mit press t. sebastian, w. burgard, and d. fox probabilistic robotics

נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 15:58:24