מקצוע מידע על מקצוע : עקרונות הנחיה וביות - 086760

086760 - עקרונות הנחיה וביות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084738 תורת הבקרה       מקצועות קדם


סיווג מערכות הנחיה, שיטות הנחיה: פיקוד וביות. חוקי הנחיה עקריים: קו ראיה, ניווט יחסי. ניתוח מערכות לינאריות משתנות בזמן. ישום הנחיה: עקיבה וניהוג. פונקצית תמסורת של ההנחיה. ראשי ביות, רעש ושבירת כיפה. ניהוג אוירודינמי וניהוג סילוני, השפעת התצורה האוירודינמית של הניהוג. ניווט יחסי במישור עם קבוע זמן מסדר ראשון, חישוב מרחקי החטאה.

תוצאות למידה
לאחר סיום מוצלח של הקורס הסטודנטים יוכלו:
1. לנתח את הקינמטיקה של תרחישי רדיפה בסיסיים כדוגמת רדיפת כלב, הנחיית קוו ראייה וניווט מקבילי.
2. להשוות בין גישות וחוקי הנחייה שונים באופן אנליטי.
3. לחשב מרחק החטאה ודרישות תאוצה כאשר מיישמים חוק הנחייה כדוגמנת ניווט יחסי.
4. ליישם בסימולצייה חוקי הנחייה קלאסיים כדוגמת פיקוד לקוו ראייה, רדיפת מהירת, ניווט יחסי טהור ואמיתי.
5. לנתח את היציבות של חוג ההנחייה תחת הנחת הליניאריזצייה.
6. לנתח את השפעת חוג הניהוג ובקרת הטיסה על ביצועי ההנחייה.


נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 15:48:11