מקצוע מידע על מקצוע : מערכות ניווט - 086759

086759 - מערכות ניווט
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084738 תורת הבקרה       מקצועות קדם


פרמטריזציה של מצב זוויתי, מערכות קואורדינטות מקובלות במערכות ניווט, טרנספורמציות בין מערכות קואורדינטות שונות, דינמיקה סיבובית של גוף קשיח, מדידים אינרציאליים, משוואת ניווט אינרציאלי, מודל כדור הארץ, מידול שגיאות מדידים אינרציאליים, התפתחות שגיאת ניווט אינרציאלית, מערכות gnss, סקירה של ניווט אינטרציאלי נעזר gnss.

תוצאות למידה
הקורס יקנה לסטודנט:
1. הכרות מעמיקה של משוואות הניווט האינרציאלי ואופן פעולה של מערכות ניווט אינרציאליות.
2. כלים לניתוח שגיאות ניווט אינרציאלי.
3. הכרות של עקרונות פעולה של מערכות gnss.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2008 new york, mcgraw-hill farrell, jay aided navigation: gps with high rate sensors.

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:29:51