מקצוע מידע על מקצוע : דינמיקה ובקרה אוטומטית של כלי טייס - 086755

086755 - דינמיקה ובקרה אוטומטית של כלי טייס
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  084738 תורת הבקרה       מקצועות קדם
 
  084736 בקרה אוטומטית של כלי טיס       מקצועות ללא זיכוי נוסף


משואות התנועה הלא ליניאריות בשש דרגות חופש. ליניאריזציה וקרובים. מודלים ופונקציות תמסורת אורכיים ורוחביים. סקירה של מיכשור אוירונוטי. תכן בקרים אורכיים, רוחביים, צימוד, בקרת זוויות מסלול, נחיתה אוטומטית.

תוצאות למידה
עם סיום הקורס הסטודנטים יוכלו:
1. לפתח משואות לא ליניאריות של דינמיקת כלי טייס.
2. לפתח מודלים ליניאריים של דינמיקת כלי הטייס ולנתח את תכונותיהם.
3. לתכנן חוגי בקרה בסיסיים לשיפור תכונות דינמיות של כלי טייס.
4. לתכנן בקרי טיסה רב חוגיים כמו שמירה על גובה טיסה, בקרת מהירות טיסה, שמירה ובקרה של כיוון טיסה.
5. לתכנן בקרים לנחיתה אוטומטית של כלי טייס.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:54:51