מקצוע מידע על מקצוע : תהליכים אקראיים במערכות אויר-חלל - 086733 (Current)

086733 - תהליכים אקראיים במערכות אויר-חלל
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
9       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084737 מערכות דינמיות   (   מקצועות קדם
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
  084737 מערכות דינמיות   ( או
) 094411 הסתברות ת' ו -    
 
  044202 אותות אקראיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  084734 מכשור אוירונוטי      
 
  084733 תהליכים אקראיים במערכות אויר-חלל       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


פונקציה אופיינית. וקטור גאוסי. תהליכים אקראיים בזמן בדיד (תהליך iid, ברנולי, מניה בינומי) ובזמן רציף (תהליך פואסון, תהליך וינר) פונקציות אוטוקורלציה וקווריאנס. תהליכי סכום. תהליך גאוסי. תהליכי מרקוב. סטציונריות. פעולות מתמטיות על תהליכים אקראיים: גזירה, אינטגרציה. יחסי קלט-פלט של מערכות לינאריות בתחומי הזמן והתדר ובמרחב המצב. ארגודיות. מבוא לעיבוד אותות אקראיים.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 16.02.2022 א
  ב 14.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  ה.אויר 14:30-17:30 ג ד"ר אושמן יעקב הרצאה 10 10


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2225519 1994 addison wesley a. leon-garcia probability and random processes for electrical engineering
2002517 1971 wiley-interscience j.s. bendat and a.g. piersol random data analysis and measurement procedures
  1989 הפקולטה להנדסת חשמל, הטכניון משה זכאי ומשה סידי חוברת "אותות אקראיים - הרצאות"

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 10:59:10