מקצוע מידע על מקצוע : מערכות דינמיות מרושתות: ניתוח ותכן - 086730 (Current)

086730 - מערכות דינמיות מרושתות: ניתוח ותכן
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084738 תורת הבקרה       מקצועות קדם


תורת הגרפים, תורת הגרפים האלגברית והספקטרלית, פרוטוקול הקונצנזוס (מכוון, לא מכוון, מיתוג אקראי), רשתות חישה יחסיים (בקרת מבנה, שערוך מבוזר), ניתוח של מערכות מרושתות (יציבות, קצב התכנסות והערך העצמי של fiedler, ביצוע h2 ו-hoo, בקירות, צפיות), מודלים לא לינארים (מודל kuramoto, מערכות פסיביות מחוברות), שמירת קשירות ומקסימיזציה, תצורות קשיחות לבקרה ולוקליזציה, תכן גרפי למערכות מרושתות, אפליקציות, שמירת מבנה של קוואדרוטורים, קונצנזוס כיוון עבור מספר רב של לווינים, נחילים של רכבים אוטונומיים.

תוצאות למידה
עם סיום הקורס הסטודנט יוכל:
1. להגדיר מהו גרף מתמטי באמצעות תורת הגרפים.
2. להציג גרפים בצורה מטריצית באמצעות תורת הגרפים האלגברית.
3. לקבוע מאפייני גרף שונים ובלתי תלויים.
4. לייחס תכונות ספקטרליות של מטריצה למאפיינים קומבנטוריים של הגרף.
5. למדל מערכות מרובות סוכנים באמצעות גרפים.
6. לנתח יציבות של מערכות דינמיות מרושתות לינאריות ולא לינאריות.
7. לתכנן אסטרטגיות בקרה מבוזרות של מערכות דינמיות מרושתות.
8. לתכנן אסטרטגיות שמירת מבנה מבוזרות של מערכות דינמיות מרושתות.
9. לנסח בעיות אופטימיזציה עבור תכן של חילופי מידע ברשת. 01. לנסח convex relaxations עבור בעיות אופטימיזציה שאינן קמורות.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  ה.אויר 09:30-12:30 ד אחר זלזו דניאל הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2010 princeton university press m.mesbahi and m.egerstedt graph theoretic methods in multiagent networks
2009 springer c.godsil and g.royle algebraic graph theory

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 13:08:22