מקצוע מידע על מקצוע : תכן מערכות מכ"ם - 086651

086651 - תכן מערכות מכ"ם
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044098 מבוא להנדסת חשמל לתעופה וחלל   (   מקצועות קדם
) 094411 הסתברות ת' ו -    


מבוא לאוויוניקה ומערכות מכ"ם. עקרונות עבודה ומבנה המכ"ם, פיתוח משוואת המכ"ם ללא הפסדים ועם הפסדים ובנוכחות רעש, סוגי מכ"מים שונים ופיתוח משוואת המכ"ם עבורם. צורות-גל שונות, איפיונן והגדרת הפרמטרים שלהן. שימוש בדחיסת פולס להגדלת רזולוציית המכ"ם ומציאת מסנן מתואם לכך. פיתוח הסתברויות גילוי המטרה והתרעות השווא בנוכחות רעש עבור שח"ם (cr) שונים. פיתוח שיטות למדידת טווח, מהירות וזוויות. פירוט חומרת המכ"ם (משדר, אנטנה, מקלט ומעבד), טכנולוגיות הפעולה והעלויות שלהם.

תוצאות למידה
בעברית:
בסיום הקורס הסטודנט ידע:
1. לפתור את משוואת המכ"ם לסוגי מכ"מים שונים ותצורות עבודה שונות
2. לחשב ולבחור צורות גל שונות בהתאם לדרישות
3. לבחור את שיטת דחיסת הפולס המתאימה ואת המסנן המתואם לכך
4. לחשב הסתברויות גילוי וגילויי שווא של מטרות שונות בנוכחות רעש
5. לבחור את מרכיבי מערכת המכ"ם לפי הדרישות ההנדסיות והכלכליות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001 mcgraw-hill skolnik m., introduction to radar systems
2013 crc mahafza b. r., radar systems analysis and design using matlab 3rd edition

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 13:11:26