מקצוע מידע על מקצוע : תכן מערכות סרוו - 086650

086650 - תכן מערכות סרוו
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044098 מבוא להנדסת חשמל לתעופה וחלל   (   מקצועות קדם
  084314 זרימה צמיגה ומעבר חום ו -    
) 084738 תורת הבקרה ו -    


מבוא לאוויוניקה ולמערכות סרוו. תיאור מערכת סרוו חשמלית, פיתוח משוואת הנע של מנוע זרם ישר עם מגנט קבוע עם מברשות וללא מברשות (bldc). בחירת רכיבים נוספים למערכת סרוו חשמלית כולל: תמסורות, מגברים ומדידים. תיאור מערכת סרוו הידראולית, הכרת מעגל הידראולי ומרכיביו. פיתוח משוואת הנע של בוכנה הידראולית ומימוש בקרת תנועה באמצעות שסתומי סרוו. תיאור מערכת סרוו פנאומטית. השוואה בין סוגי מערכות הסרוו השונים, כולל דוגמאות. עקרונות ודוגמאות של סגירת חוגי בקרה למערכות סרוו שונות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט ידע:
1. לפתור בעיות באמצעות משוואות התנועה של מנוע זרם ישר עם מגנט קבוע
2. לבחור את רכיבי מערכת הסרוו החשמלית: מנוע, תמסורת, מגבר, ומדידים
3. לפתור בעיות באמצעות משוואות התנועה של בוכנה הידראולית בלי ועם שסתום סרוו
4. להתאים את סוג מערכת הסרוו המתאימה לצורך ההנדסי
5. לסגור חוגי בקרה שונים למערכות הסרוו השונות
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001 springer, 3rd edition wemer l., control of electrical drives
2005 john wiley and sons manring n.d., hydraulic control systems

נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 16:27:15